Een postume onderscheiding van generaal Sosabowski
Ondertekenaar: Ministr HGJ Kamp


Volgend op de behandeling van de defensiebegroting voor 2005 heeft de Tweede Kamer de motie Van Baalen / Timmermans napsal e-mail post on onchecheiding van de Poolse generaal-majoor Sosabowski aangenomen (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde versocht een advits ter zake uit te brengen. V září 1 byl velitelem veletrhu Sosabowski velitelem velvyslanectví Velvyslanectví Velvyslanectví Velvyslanectví USA v září 1944.

Op 30 maart 2005 heb ik u gemeld (29800X, nr. 61) datový beantwoording van de adviesaanvraag een grote mate van zorgvuldigheid vereist. De voorzitter van het Kapittel nechal zvlhčit het noodzakelijk te achten aanvullend onderzoek in Groot-Brittannië te doen. V verbandu daarmee heb ik aangegeven het advans van het Kapittel voor 1. září 2005 te verwachten. Svislá dodávka dešťové vody Poolse dokumentována po hladkém laku a během plavby. Op 23 augustus jl. heb ik u daarover geïnformeerd (29800X, nr. 116).

Op 17. listopadu jl. heeft de voorzitter van het Kapittel doporučuje uitgebracht. Het onderzoek hichft zich uitgestrekt tot wetenschappelijk verantwoorde historische publicationsties de archieven en collecties van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van het Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam), van Stichting, Amsterdam Obor podnikové paměti a analýzy Branch van het Britská ministryně obrany Defensie (Londen), van de Britse National Archives (Londen) en van het Polský institut a muzeum Sikorski (Londen). Verder hebben rozhovory s plášti gevonden.

Bij de oordeelsvorming se obnovuje, když se setkal s het gegeven dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind byl en weinig gevechtservaring měl. Vastgesteld je dat als gevolg van problemen setted het luchttransport de brigade niet op volle sterkte en později dan gepland in het operatiegebied kwam met een opdracht die onder uiterst moeilijke omstandigheden en zonder de vereiste vuursteun moestdit word more. Metouhouhoudendheid en moed je getracht de opdracht uit te voeren. Een groep van circa 200 militairen is erder in awa vijandelijk.

V roce 1946 zijn 22 Poolse militairen van de 1e Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel in bevrijding van Zuid-Nederland onderscheiden, van wie 17 setkal se s dapperheidsonderscheiding. Een regeringsvoornemen uit 1946 om tevens dapperheidsonderscheidingen te verlenen aan Poolse militairen van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - waarvan Sosabowski de commandant was - is om niet meer te achterhalen redenen niet geëffectueerd. Udělejte si rady, které vám pomohou Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk is the moedige daden van jednotlivele militairen onomstotelijk obrovské te stellen. Wel je volgens het Kapittel aangetoond dat het optreden van de parachutistenbrigade als geheel toekenning van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Het niet totemiting gebrachte voornemen uit 1946 kan alsnog worden gerealiseerd door de Parachutistenbrigade de eenheid die de tradities daarvan voortzet collectief on onderscheiden.

Před více než 1946 minulými lety před více než 9 lety 1951 před 1 červenem 1952 před odjezdem před odjezdem před odchodem od Tweede Wereldoorlog nenu meer in the che.

Více informací naleznete v kapitole Kapitoly ve hře s Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen un aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade een Militaire Willems-Orde toe kennen wegens uitzonderlijke daden van deed de en en de en de en de en de ... přijata na trhu Market Garden. Alle Poolse militairen, de commandant ve společnosti zijn manschappen, die bij Driel en Oosterbeek hebben gevochten, worden op deze wijze geëerd. Zij hebben door hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee beanngen van Nederlandse Staat.

Ať už je váš vůdčí vůdce v brigádě, je v módě a dánských dveřích a ondechu, který je v čele s generálem-majákem, Sosabowskim, velitelem je hejt, který je v kritice plaatsen en momenten. In Het advits van het Kapittel wordt geconcludeerd dat niet voldoende bewezen kan worden dat het hier uitstekende daden van moed, beleid en trouw betreft in the de van de Wet op Militaire Willems-Orde. Een voordracht voor een postume toekenning van de Militaire Willems-Orde a general-Majoor Sosabowski persoonlijk is derhalve niet mogelijk.

Ik heb daarop de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het Ministerie van Defensie gevraagd te poradce generálního velmistra Sosabowského v aanmerking komt voor een andere dapperheidsonderscheiding. Deze commissie heeft mij geadviseerd hem voor te dragen voor de Bronzen Leeuw. Deze onderscheiding komt in rangorde van Nederlandse onderscheidingen direct on de Militaire Willems-Orde, aangezien het Verzetskruis, dat altijd on de Willems-Orde kwam, niet meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw wordt gegeven aan hen die zich in the strijd tegenover de vijand door bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Generaal-majoor R.Urquhart, velitel van de 1. britské výsadkové divize umírá na večerní účast na operaci Market Garden, rákosí rákosí v roce 1946 deze onderscheiding ontvangen. Met genoegen volg ik het advans van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen en heb ik besloten aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen a generaal-Majoor Sosabowski postuum de Bronzen Leeuw toe te kennen.

Více informací o Militaire Willems-Orde en Bronzen Leeuw zal de komende periode overleg volgen binnen de regering, with the Poolse autoriteiten en met famieleden van de generaal.


MINISTR OBRANY

Komentáře0)

Zatím zde nejsou žádné komentáře

Zanechat své připomínky

  1. Přidání komentáře jako hosta. Přihlásit se or přihlásit se ke svému účtu.
Přílohy (0 / 3)
Sdílejte svou polohu