Fred Vogels přidal nový komentář v Nedokončený 5 dní zpátky

Ahoj Frede, děkuji, že jsi mi poslal „Nedokončený“. Jaké úžasné téma a pozadí pro vaše skladby. Když jsem byl vizuálně zaměřen, zjistil jsem, že obrazy nedokončených obrazů jsou velmi účinné - poskytují vám pohled „za oponu“ práce malířů. Vidět život a přítomnost v očích, v končetinách, v polohách hotových částí obrazu, pak bylo velmi efektivní odhalit načrtnuté, ale nedokončené plátno, které je obklopuje. Vaše hudba, as

Působivá zpráva pro Holanďany. Jako dítě otrokáře mě její poselství přesvědčilo.

Konečný výsledek vaší práce, Dicku, je jasně a pohodlně uspořádán Back to Normandy. Skvělá spolupráce. [video] https://vimeo.com/366443866 [/ video]

Fred Vogels je přátelé s Fred Vogels